• Профил

    "Ландинвест" ЕООД предлага геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството, устройственото планиране, геодезически основи, нивелация, дейности по кадастъра и регистрацията. ...
  • Последни новини

  • Кариери

    Изисквания - работа в екип, опит в дейността - геодезия и кадастър , инвестици ...
    Кандидатствай за работа безсрочен