Профил

"Ландинвест ВТ" ЕООД предлага геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството, устройственото планиране, геодезически основи, нивелация, дейности по кадастъра и регистрацията. Проектиране на сгради и съоръжения. Строителство.С квалифицирания си набор от опитни специалисти, изготвя качествени оценки на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия , както и дейности по развитие на система за управления на имот и имоти на различни територии в България и самото им управление.